งานเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆ

ทางโรงแรมรับจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเลี้ยงสังสรรค์, งานวันเกิด หรือ งานเกษียนอายุ