งานเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆ

ทางโรงแรมรับจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเลี้ยงสังสรรค์, งานวันเกิด หรือ งานเกษียนอายุ
  • อาหารไทย

  • ห้องจัดเลี้ยง

  • รายการอาหาร

  • เครื่องดื่ม

  • รายการอาหาร

  • รายการอาหาร

  • รายการอาหาร

  • รายการอาหาร