ข้อกำหนดการเข้าพัก

ข้อกำหนดการเข้าพักที่ พงศกร บูติก รีสอร์ท

   1. ทางโรงแรมให้บริการสถานที่พัก ทางผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในโรงแรม ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

   2. ทางโรงแรมให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน

   3. ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่นสิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ

   4. โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพักและห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในโรงแรม

   5. ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น ห้ามทะเลาะวิวาทภายในโรงแรมและห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในโรงแรม

   6. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ 

   7. ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในโรงแรม

   8. ห้ามนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่นทุเรียน เข้ามาในห้องพัก หรือบริเวณอื่นของโรงแรม

   9. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)

   10. ทางโรงแรม Check in ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ของวันที่เข้าพัก   Check out ไม่เกิน 12:00 น.ของวันถัดไป

   11. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก

   12. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา

   13. ห้องพักปกติ เข้าพักได้ ไม่เกิน 2 คน เด็กอายุ 0- 8 ปี พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติม (1 ห้องต้องมีเด็กไม่เกิน 1 คน) และห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล

   14. เมื่อลูกค้า Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก ทางโรงแรมจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของโรงแรมตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out

   15. กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้ แต่สามารถเปลี่ยนวันเข้าพักได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่องเที่ยว ค่าห้องอาจจะเพิ่มตามฤดูกาล

   16. กรณีที่สิ่งของใดๆของโรงแรมมีการชำรุดเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่โรงแรมประเมินราคาไว้

17. ทางโรงแรมให้บริการเฉพาะแขกของโรงแรมเท่านั้น หากท่านนำแขกภายนอกเข้ามาพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ หากฝ่าฝืนทางโรงแรมปรับ 1000 บาท